تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ

با گام برداشتن دردنیای دیجیتال به دلیل شرایط خاص آن، ما نیاز به نقشه راهی داریم که تا از سردرگمی ها رها شده و اثر بخش و هدفمند کسب وکار خود را توسعه بخشیم. مهمترین عامل در تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ شناخت و پاسخگویی به نیازها و حساسیت های مخاطبان است.

مهم تر از داشتن یا نداشتن استراتژی این است که در برنامه ریزی خود جایگاهی را که الان داریم و جایگاهی را که می خواهیم به آن دست پیدا کنیم را در نظر بگیریم و با هم مقایسه کنیم. در واقع باید هدف، جایگاه و نیازهای خود را تعیین کنیم. مهمترین عامل داشتن استراتژی، اثر سنجی و داشتن ابزارهای اندازه گیری است که در کسب و کارمان به ما یاری می رساند و نباید فراموش کنیم که کسب و کارمان در هر مقیاسی باشد نیاز به یک برنامه ریزی استراتژیک در حوزه دیجیتال مارکتینگ دارد که باعث بازگشت سرمایه(ROI)شود. پس هدف فقط حضور در بازار آنلاین نیست بلکه جذابیت و راحتی حضور دراین بازاراست و راهکاری که به ما مسیر را نشان دهدو برای مشتری خود ارزش خلق کنیم.

تدوین استراتژی شامل 4 رکن اصلی است:

داشتن هدف:

کسب و کار ما قصد بهبود چه چیزی را دارد؟

چگونه برنامه خود را اجرایی کنیم؟

مزیت رقابتی ما چیست؟

تحلیل و مستند سازی:

مخاطبان هدف

کسب و کار منابع موجود و ...

برنامه ریزی

اجرا و اندازه گیزی

گروه پارس نانو می تواند برای پیاده سازی کسب و کار شما در حوزه ی دیجیتال مارکتینگ با تدوین برنامه ایی دارای استراتژی هدفمند و منظم (هر چقدر برنامه با جزییات بیشتری تدوین شده باشد اتفاقات قابل پیش بینی کمتری در آن رخ می دهد ) شما را در این امر یاری رساند.